Miercuri are loc proba scrisă pentru Titularizare. În acest an s-au înscris aproape 32.000 de candidați.

Concursul de titularizare este o competiţie naţională prin care se ocupă posturile didactice/catedrele vacante din unităţile de învăţământ preuniversitar, pe perioadă nedeterminată. Pentru a obţine titlul de titular, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 la proba scrisă, care testează cunoştinţele de specialitate şi didactica specialităţii. Pentru a fi angajaţi ca suplinitori, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 la aceeaşi probă.

Concursul de titularizare se organizează anual, în două etape: proba scrisă şi repartizarea computerizată a candidaţilor pe posturile didactice/catedrele vacante. Proba scrisă are loc în centre de concurs stabilite la nivel naţional, iar repartizarea computerizată se face în funcţie de opţiunile candidaţilor şi de notele obţinute.

Când şi unde se desfăşoară proba scrisă?

Proba scrisă a concursului de titularizare din sesiunea 2023 se desfăşoară miercuri, 12 iulie, începând cu ora 9:00, în 105 centre de concurs din ţară. Proba are o durată de 4 ore, cu posibilitatea prelungirii cu 1-2 ore în anumite situaţii speciale (pentru candidaţii cu deficienţe de vedere sau care au nevoie de asistenţă pentru redactarea lucrărilor).

La proba scrisă s-au înscris aproape 32.000 de candidaţi, dintre care peste 5.700 sunt absolvenţi ai promoţiei curente. Candidaţii au avut posibilitatea de a depune dosare de înscriere în mai multe judeţe.

La nivel naţional sunt disponibile 6.837 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată: 5.945 în mediul urban şi 1.342 în mediul rural. Cele mai multe posturi vacante sunt pentru educatori/profesori pentru învăţământ preşcolar în limba română (1.154), învăţători/profesori pentru învăţământ primar în limba română (962), profesori în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică (953) şi educator puericultor (695).

Cei mai mulţi candidaţi s-au înscris la disciplinele corespunzătoare ocupării posturilor de educatoare/profesor pentru învăţământul preşcolar cu predare în limba română (peste 7.100 de candidaţi), respectiv posturilor de învăţători/profesor pentru învăţământul primar cu predare în limba română (peste 4.400 de candidaţi). De asemenea, un număr substanţial de candidaţi se înregistrează la disciplinele educaţie fizică şi sport (peste 2.800 de candidaţi), limba şi literatura română (peste 1.900 de candidaţi) şi limba engleză (peste 1.500 de candidaţi).

Subiectele pentru cele 112 discipline, traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale şi baremele de evaluare sunt asigurate de Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie şi vor fi publicate, după susţinerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro.

Când se afişează rezultatele la proba scrisă?

Rezultatele la proba scrisă vor fi afişate în data de 18 iulie, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe site-ul dedicat. Contestaţiile se depun la sediile inspectoratelor şcolare judeţene sau prin mijloace electronice (la adresele comunicate public de fiecare inspectorat şcolar) în data de 18 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv în data de 19 iulie, până la ora 15:00.

Lucrările scrise vor fi evaluate în 12 centre de evaluare, constituite pe discipline, la nivel naţional. Rezultatele finale vor fi afişate în data de 24 iulie.

Repartizarea computerizată a candidaţilor pe posturile didactice/catedrele vacante va avea loc în data de 27 iulie.

Articolul precedentCum ne putem proteja împotriva căpușelor și a bolilor transmite de acestea
Articolul următorVeste uriașă pentru românii pensionați în Italia și care primesc banii în țară